Henry Kissinger

Pele… kosmonauta i pragnienie Kissingera

W październiku 1974 roku Pele rozstał się z wielkim Santosem. Wtedy już myślał o tym, by na dobre rzucić futbol. Pelego bowiem dopadł kolejny krach finansowy. "Znów podpisałem coś, na co nie powinienem był...

Recent posts

Popular categories