PRL

Jak komuniści wpływali na polski futbol

Tuż po II wojnie światowej, gdy Polska znalazła się w strefie wpływów zwycięskiego Związku Radzieckiego, utraciła suwerenność i polityczną podmiotowość, komuniści z nadania Moskwy, jej posłuszni, chcieli wpływać na różne sfery życia społecznego. Nie...

Recent posts

Popular categories